سفارش انواع تابلوهای نقاشی

برای اینکه بتوانید انواعی از تابلوهای هنری و نقاشی را در اختیار داشته باشید، به راحتی می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ارائه نمایید. این صفحه به نقاشی در دوره قاجاریه، سبک و روش آن پرداخته است.
در دوره قاجاریه هنر ایرانی دنباله روی اعصار گذشته بوده است، البته به صورت ساده تر، به دلیل مشکلات بسیاری که در این دوره به مردم تحمیل می شد و هنرمندان نیز جزئی از مردم بودند بی تأثیر از مشکلات آن دوران نبودند ولی نقاشی ایران مسیر متفاوتی را طی می کرد.
در اوایل دوره قاجار نقاشی به سبک و سیاق گذشته خود ادامه داشت ولی تأثیر نقاشی غربی به صورت پرسپکتیو را می توان مشاهده کرد، این تأثیر در اواخر قاجار بسیار بیشتر شد و در آثار هنرمندان بزرگ آن دوران نیز این جاذبه و کشش به سمت هنر غرب مشاهده می شود از جمله محمود خان ملک الشعرا صبا و کمال الملک که این تأثیر بیشتر بود در طراحی هایی که کمال الملک به تقلید از هنر نقاشی دوره رنسانس می پرداخت، این در حالی بود که در همان دوران اروپا در حال گام نهادن به نقاشی به سبک های مدرن دیگری نیز بود که از جمله آن ها می توان به سبک امپرسیونیسم اشاره نمود.
بعد از کمال الملک شاگردان او همان سبک نقاشی او را ادامه دادند و تا به امروز چنین سبکی کمو بیش ادامه دارد .ولی دسته دیگری نیز بودند که بر خلاف کمال الملک به روشهای گوناگون از جمله رنگ روغن و غیره نگارگری اصیل ایرانی را دنبال کردند و نقاشیهای مینیاتور ترسیم می کردند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما